Български фонд за жените и Kabinet.bg – спешна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа представят

ХОРА КАТО НАС / PEOPLE LIKE US

18 застъпнички за психично здраве през обектива на Вихрен Георгиев

17 – 30 октомври 2022, Credo Bonum